RAKENNUSAUTOMAATIOLIIKKEIDEN LIITTO ry

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto ry (RALL ry) on yli 40 vuotta LVI- ja rakennusautomaation alalla toiminut järjestö, jonka jäsenistö muodostuu alalla toimivista yrityksistä kautta koko Suomen.

Yritysjäseniä RALL ry:ssä on noin 50. Jäsenyritykset ovat paikkakuntansa ehdottomia alansa osaajia.

Liiton keskeisimpiä tavoitteita ovat jäsenten ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen vahvan koulutuksen avulla sekä markkinatilanteen ja havaittujen muutosten tiedon välittäminen ja analysointi jäsenyritysten käyttöön.

RALL ry on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenjärjestö.